PWG

Verify entrepreneur and check if it is trustworthy.

What kind of data I will get

By using this integration, you can generate report about company. What you need is one of three identifiers:

 • NIP
 • REGON
 • KRS number

In response, you will receive json based report with detailed information about the company, their status and financial status.

Input data definition

Only ONE identifier listed below is required to generate report from PWG

{
 "nip": "5224158027",
 "regon": "123123123",
 "krs": "0000823971"
}

Output data

In the response from PWG, you will find detailed information about the company, its status and address details.
The output is present in both custom mapped and raw output from PWG API models.

{
  "pwg":{
   "company":{
     "id":"8614186",
     "krs":"",
     "nip":"7562538162",
     "regon":"9574625182",
     "status":"aktywna",
     "name":"A & B Consulting Tadeusz Kowalski",
     "legalForm":"Działalność gospodarcza",
     "registryDate":"2017-01-01",
     "address":"ul. Partyzantów",
     "city":"Sulejówek",
     "number":"65",
     "local":"32",
     "postalCode":"15251",
     "capital":"23.02",
     "hiredCount":1,
     "vatAccountNumbers":[
      "3214020041004360276142699"
     ],
     "accountNumbers":[
      "23114020040000360276642699"
     ],
     "associates":{
      "company":[
        {
         "id":"8302539",
         "name":"Tadeusz",
         "surname":"Kowalski",
         "pesel":"95746283721",
         "role":"dg",
         "position":"Właściciel",
         "startDate":"2017-01-01",
         "endDate":"9999-12-31"
        }
      ]
     },
     "shareholders":[
      {
        "id":"12312541",
        "name":"PNIEWSKI",
        "pesel":"76857463839",
        "firstName":"TADEUSZ KAMIL",
        "amount":1392.00,
        "value":92200.00,
        "sharePercentage":"54.74",
        "type":"person"
      },
      {
        "id":"421312312",
        "krs":"",
        "regon":"",
        "name":"FUNDING GLOBAL",
        "firstName":"",
        "amount":253.00,
        "value":2450.00,
        "sharePercentage":"18.91",
        "type":"firma"
      },
      {
        "id":"0",
        "name":"Niezarejestrowani",
        "firstName":"",
        "amount":0,
        "value":33500,
        "sharePercentage":"26.35",
        "type":"niezarejestrowani"
      }
     ],
     "mainPkds":[
      {
        "name":"Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki",
        "pkdn":"6202Z"
      }
     ]
   }
  },
  "rawResponses":{
   "pwg":{
     "company":{
      "result":{
        "fun":"getfull",
        "mod":"firma",
        "data":{
         "id":8614186,
         "krs":"",
         "nip":"7562538162",
         "regon":"9574625182",
         "nazwa":"A & B Consulting Tadeusz Kowalski",
         "status":"aktywna",
         "data_zakonczenia":"",
         "data_rejestracji":"2017-01-01",
         "forma_pr":"dg",
         "forma_pr_txt":"Działalność gospodarcza",
         "adres":"ul. Partyzantów",
         "miasto":"Sulejówek",
         "numer":"65",
         "lokal":"32",
         "kod_pocztowy":"15251",
         "poczta":"Sulejówek",
         "powiat":"miński",
         "wojew":"Mazowieckie",
         "kapital":"23.02",
         "liczba_zatrud":"1",
         "last_update":"2022-03-22 16:50:56",
         "konta_bankowe_vat":{
           "data":"2019-09-02",
           "status":"Czynny",
           "numery_kont":[
            "3214020041004360276142699"
           ]
         },
         "konta_bankowe":[
           "23114020040000360276642699"
         ],
         "sudop":{
           
         },
         "phone":[
           
         ],
         "www":[
           
         ],
         "email":[
           
         ],
         "alerty":{
           "adresy_pow_ilosc":0
         },
         "zalezne":[
           
         ],
         "aktywnosc":[
           
         ],
         "zarzad_nazwa_organu":[
           
         ],
         "zarzad_sposob_reprezentacji":[
           
         ],
         "likwidacje":[
           
         ],
         "zawieszenia":[
           
         ],
         "post_ukladowe":[
           
         ],
         "rozw_unie":[
           
         ],
         "rest_napr":[
           
         ],
         "kurator":[
           
         ],
         "upadlosc":[
           
         ],
         "zaleglosci":[
           
         ],
         "wierzytelnosci":[
           
         ],
         "egzekucje":[
           
         ],
         "okolicznosci_powstania":[
           
         ],
         "opis_sposobu_powstania":[
           
         ],
         "informacje_o_statucie":[
           
         ],
         "przeksztalcenia":[
           
         ],
         "zarzad_komis":[
           
         ],
         "wzmianki":[
           
         ],
         "kapital_zakladowy":"",
         "kapital_docelowy":"",
         "liczba_emisji_akcji":"",
         "wartosc_akcji_nominalna":"",
         "kapital_wplacony":"",
         "warunkowe_podwyzszenie_nominal":"",
         "kapital_zakladowy_kwota":"",
         "kapital_zakladowy_nominal":"",
         "aport_udzialy":[
           
         ],
         "krs_rok_obrotowy":"",
         "oddzialy":[
           
         ],
         "udzialowcy":[
           {
            "id":"12312541",
            "nazwa":"PNIEWSKI",
            "pesel":"76857463839",
            "imie":"TADEUSZ KAMIL",
            "ilosc":"1392.00",
            "wartosc":"92200.00",
            "procent":"54.74",
            "typ":"person"
           },
           {
            "id":"421312312",
            "nazwa":"FUNDING GLOBAL",
            "krs":"",
            "regon":"",
            "imie":"",
            "ilosc":"253.00",
            "wartosc":"2450.00",
            "procent":"18.91",
            "typ":"firma"
           },
           {
            "id":0,
            "nazwa":"Niezarejestrowani",
            "imie":"",
            "ilosc":0,
            "wartosc":33500,
            "procent":"26.35",
            "typ":"niezarejestrowani"
           }
         ],
         "zawieszenie_ceidg":"",
         "main_pkd":"6202Z",
         "pkd":"6202Z 4799Z 6399Z 6619Z 6621Z 6810Z 6920Z 7021Z 7022Z 7311Z 7312A 7312B 7312C 7312D 7320Z 7430Z",
         "main_pkd_txt":[
           {
            "name":"Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki",
            "pkdn":"6202Z"
           }
         ],
         "pkd_txt":[
           {
            "name":"Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami",
            "pkdn":"4799Z"
           },
           {
            "name":"Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki",
            "pkdn":"6202Z"
           },
           {
            "name":"Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana",
            "pkdn":"6399Z"
           },
           {
            "name":"Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych",
            "pkdn":"6619Z"
           },
           {
            "name":"Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat",
            "pkdn":"6621Z"
           },
           {
            "name":"Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek",
            "pkdn":"6810Z"
           },
           {
            "name":"Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe",
            "pkdn":"6920Z"
           },
           {
            "name":"Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja",
            "pkdn":"7021Z"
           },
           {
            "name":"Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania",
            "pkdn":"7022Z"
           },
           {
            "name":"Działalność agencji reklamowych",
            "pkdn":"7311Z"
           },
           {
            "name":"Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji",
            "pkdn":"7312A"
           },
           {
            "name":"Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych",
            "pkdn":"7312B"
           },
           {
            "name":"Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)",
            "pkdn":"7312C"
           },
           {
            "name":"Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach",
            "pkdn":"7312D"
           },
           {
            "name":"Badanie rynku i opinii publicznej",
            "pkdn":"7320Z"
           },
           {
            "name":"Działalność związana z tłumaczeniami",
            "pkdn":"7430Z"
           }
         ],
         "angaz":{
           "firma":[
            {
              "id":"8302539",
              "name":"Tadeusz",
              "surname":"Kowalski",
              "pesel":"95746283721",
              "rola":"dg",
              "stanowisko":"Właściciel",
              "start":"2017-01-01",
              "koniec":"9999-12-31"
            }
           ]
         },
         "finance":[
           
         ]
        }
      }
     }
   }
  }
}