IAML

Get information about PEP people and sanctions

PEPs

What kind of data I will get

By using this integration, you will get information on whether requested people are politically exposed or sanctioned. This data will be taken from the government data register.

In response, you will receive data in the original structure.

Input

{
  "lastName": "Duda",
  "firstName": "Andrzej",
  "birthDate": "1972-05-16"
}

Response Content

Table 1. iaml.peps

AttributeTypeDescription

id

number

A unique identifier for the person.

type

string

The type of person.

name

string

The name of the person.

names

object

An object containing various forms of the person's name.

aliases

array

An array of alternative names for the person.

gender

string

The gender of the person.

title

string

The person's title.

remarks

string

Any additional remarks about the person.

nationalities

array

An array of objects representing the person's nationalities.

birthPlaces

array

An array of objects representing the person's places of birth.

birthDates

array

An array of objects representing the person's dates of birth.

addresses

array

An array of objects representing the person's addresses.

passports

array

An array of objects representing the person's passport information.

identifiers

array

An array of objects representing the person's identifiers.

sources

array

An array of objects representing the sources of the person's data.

deceaseOn

string

The date on which the person died (if applicable).

createdOn

string

The date on which the data for this person was created.

reviewedOn

string

The date on which the data for this person was last reviewed.

updatedOn

string

The date on which the data for this person was last updated.

deletedAt

string

The date on which the data for this person was deleted (if applicable).

deactivatedOn

string

The date on which the data for this person was deactivated (if applicable).

Table 2. iaml.peps.nationalities

FieldTypeDescription

countryName

String

The name of the country.

countryCode

String

The country's ISO 3166-1 alpha-2 code.

Table 3. iaml.peps.birthPlaces

FieldTypeDescription

place

String

The place of birth.

countryName

String

The name of the country.

countryCode

String

The country's ISO 3166-1 alpha-2 code.

Table 4. iaml.peps.birthDates

FieldTypeDescription

date

string

The date of birth.

year

number

The year of birth.

month

number

The month of birth.

day

number

The day of birth.

Table 5. iaml.peps.addresses

FieldTypeDescription

address

String

Address of the individual

countryName

String

Name of the country

countryCode

String

ISO code for the country

Table 6. iaml.peps.passports

FieldTypeDescription

TODO

TODO

TODO

Table 7. iaml.peps.identifiers

FieldTypeDescription

type

String

Type of identifier

number

String

Identifier number

countryName

String

Name of the country

countryCode

String

ISO code for the country

info

String

Additional information about the identifier

Table 8. iaml.peps.organization

FieldTypeDescription

organization

String

Name of the

Example Response

{
 "iaml": {
  "peps":[
    {
     "id":647,
     "type":"individual",
     "name":"Andrzej Duda",
     "names":{
      "first":"Andrzej",
      "middle":"",
      "third":null,
      "father":null,
      "last":"Duda",
      "full":"Andrzej Duda"
     },
     "aliases":[
      
     ],
     "gender":"m",
     "title":"",
     "remarks":"",
     "nationalities":[
      {
        "country_name":"Poland",
        "country_code":"pl"
      }
     ],
     "birth_places":[
      {
        "place":"Kraków",
        "country_name":"Poland",
        "country_code":"pl"
      }
     ],
     "birth_dates":[
      {
        "date":"1972-05-16",
        "year":1972,
        "month":5,
        "day":16
      }
     ],
     "addresses":[
      {
        "address":"",
        "country_name":"Poland",
        "country_code":"pl"
      }
     ],
     "passports":[],
     "identifiers":[
      {
        "type":"pseudoPESEL",
        "number":"72051600010",
        "country_name":"",
        "country_code":"",
        "info":""
      }
     ],
     "sources":[
      {
        "organization":"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej",
        "function":"Prezydent RP",
        "reason":"Szef państwa",
        "since":null,
        "to":null,
        "clause_url":"Źródło danych pozyskane z oficjalnej strony BIP Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem https://www.prezydent.pl. Czas wytworzenia informacji 28.10.2018 rok, czas pozyskania informacji jest równoznaczny z datą aktywacji."
      },
      {
        "organization":"NATO",
        "function":"Szef państwa NATO",
        "reason":"Członek organizacji międzynarodowej",
        "since":null,
        "to":null,
        "clause_url":null
      }
     ],
     "decease_on":null,
     "created_on":"2019-01-15",
     "reviewed_on":"2022-04-06",
     "updated_on":"2022-04-06",
     "deleted_at":null,
     "deactivated_on":null
   },
   {
     "id":75468,
     "type":"individual",
     "name":"Andrzej Duda",
     "names":{
      "first":"Andrzej",
      "middle":"",
      "third":null,
      "father":null,
      "last":"Duda",
      "full":"Andrzej Duda"
     },
     "aliases":[
      
     ],
     "gender":"m",
     "title":"",
     "remarks":"",
     "nationalities":[
      {
        "country_name":"Poland",
        "country_code":"pl"
      }
     ],
     "birth_places":[
      {
        "place":"Kolno",
        "country_name":"Poland",
        "country_code":"pl"
      }
     ],
     "birth_dates":[
      {
        "date":"1961-01-06",
        "year":1961,
        "month":1,
        "day":6
      }
     ],
     "addresses":[
      {
        "address":"",
        "country_name":"Poland",
        "country_code":"pl"
      }
     ],
     "passports":[
      
     ],
     "identifiers":[
      {
        "type":"PESEL",
        "number":"61010600912",
        "country_name":"",
        "country_code":"",
        "info":""
      }
     ],
     "sources":[
      {
        "organization":"Urząd Miasta Kolno",
        "function":"Burmistrz Miasta Kolno",
        "reason":"Inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej",
        "since":null,
        "to":null,
        "clause_url":"Źródło informacji pozyskane z oficjalnej strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kolno pod adresem www.bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl. Czas pozyskania informacji jest równoznaczny z datą aktywacji. Informacja ponownie wykorzystywana nie została przetworzona i pozostaje w pierwotnie pozyskanej formie."
      }
     ],
     "decease_on":null,
     "created_on":"2021-10-31",
     "reviewed_on":"2021-10-31",
     "updated_on":"2021-10-31",
     "deleted_at":null,
     "deactivated_on":null
   }
  ]
 }
}

Sanctions

Input

{
 "lastName": "Duda",
 "firstName": "Andrzej",
 "birthDate": "1972-05-16"
}

Response Content

iaml.sanctions

FieldTypeDescription

id

string

Identifier for the individual under sanction

name

string

Name of the individual under sanction

type

string

Type of individual under sanction (e.g., individual)

names

object

Object containing various name components of the individual under sanction

title

string

Title of the individual under sanction (e.g., President)

gender

null or string

Gender of the individual under sanction

aliases

array of strings

Array of aliases for the individual under sanction

remarks

null or string

Remarks about the individual under sanction

sources

array of objects

Array of objects containing information about the sources of the sanctions for the individual

addresses

array of objects

Array of objects containing information about addresses for the individual under sanction

passports

array of objects

Array of objects containing information about passports for the individual under sanction

created_on

string

Date the sanctions were created

deleted_at

null or string

Date the sanctions were deleted, if applicable

updated_on

string

Date the sanctions were last updated

birth_dates

array of objects

Array of objects containing information about the birth dates of the individual under sanction

identifiers

array of objects

Array of objects containing information about the identifiers of the individual under sanction

reviewed_on

string

Date the sanctions were last reviewed

birth_places

array of objects

Array of objects containing information about the birth places of the individual under sanction

nationalities

array of objects

Array of objects containing information about the nationalities of the individual under sanction

deactivated_on

null or string

Date the sanctions were deactivated, if applicable

iaml.sanctions.names

FieldTypeDescription

full

string

Full name of the individual under sanction

last

string

Last name of the individual under sanction

first

string

First name of the individual under sanction

third

string

Third name of the individual under sanction

father

string

Father's name of the individual under sanction

middle

string

Middle name of the individual under sanction

iaml.sanctions.sources

FieldTypeDescription

reason

string

Reason for the sanctions

function

string

Function of the organization that imposed the sanctions

organization

string

Organization that imposed the sanctions

Example response:

{
 "iaml": {
  "sanctions":[
   {
     "id":"fsf-eu-7510-16",
     "name":"Vladimir Vladimirovich PUTIN",
     "type":"individual",
     "names":{
      "full":"Vladimir Vladimirovich PUTIN",
      "last":"",
      "first":"",
      "third":"",
      "father":"",
      "middle":""
     },
     "title":"",
     "gender":null,
     "aliases":[
      "Vladimir Vladimirovich POUTINE",
      "Vladimir Vladimirovitj PUTIN",
      "Влади́мир Влади́мирович ПУ́ТИН"
     ],
     "remarks":null,
     "sources":[
      {
        "reason":"UKR - 2022/332 (OJ L53)",
        "function":"",
        "organization":"European Union"
      }
     ],
     "addresses":[
      
     ],
     "passports":[
      
     ],
     "created_on":"2022-02-26",
     "deleted_at":null,
     "updated_on":"2022-02-26",
     "birth_dates":[
      
     ],
     "identifiers":[
      
     ],
     "reviewed_on":"2022-02-26",
     "birth_places":[
      {
        "place":"Leningrad (now Saint-Petersburg)",
        "country_code":null,
        "country_name":null
      }
     ],
     "nationalities":[
      
     ],
     "deactivated_on":null
   },
   {
     "id":"gb-hmt-14196",
     "name":"PUTIN Vladimir Vladimirovich",
     "type":"individual",
     "names":{
      "full":"PUTIN Vladimir Vladimirovich",
      "last":"",
      "first":"Vladimir",
      "third":"",
      "father":"",
      "middle":""
     },
     "title":"",
     "gender":null,
     "aliases":[
      
     ],
     "remarks":null,
     "sources":[
      {
        "reason":"Russia",
        "function":"Vladimir Vladimirovich Putin is the President of the Russian Federation, carrying ultimate authority for the policy of the Russian government and Russian armed forces. In February 2022, Putin ordered Russian military forces to launch an invasion of Ukraine, undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.",
        "organization":"Office of Financial Sanctions Implementation"
      }
     ],
     "addresses":[
      
     ],
     "passports":[
      
     ],
     "created_on":"2022-02-26",
     "deleted_at":null,
     "updated_on":"2022-02-26",
     "birth_dates":[
      
     ],
     "identifiers":[
      
     ],
     "reviewed_on":"2022-02-26",
     "birth_places":[
      {
        "place":"St Petersburg (then Leningrad)",
        "country_code":null,
        "country_name":null
      }
     ],
     "nationalities":[
      
     ],
     "deactivated_on":null
   },
   {
     "id":"ofac-35096",
     "name":"Владимир Владимирович Путин",
     "type":"individual",
     "names":{
      "full":"Владимир Владимирович Путин",
      "last":"",
      "first":"Vladimir",
      "third":"",
      "father":"",
      "middle":"Vladimirovich"
     },
     "title":"",
     "gender":null,
     "aliases":[
      "Vladimir Putin",
      "Владимир Путин"
     ],
     "remarks":null,
     "sources":[
      {
        "reason":"Block",
        "function":"Executive Order 14024",
        "organization":"US Office of Foreign Asset Control"
      }
     ],
     "addresses":[
      
     ],
     "passports":[
      
     ],
     "created_on":"2022-02-26",
     "deleted_at":null,
     "updated_on":"2022-02-26",
     "birth_dates":[
      
     ],
     "identifiers":[
      
     ],
     "reviewed_on":"2022-02-26",
     "birth_places":[
      {
        "place":"Leningrad, Russia",
        "country_code":null,
        "country_name":null
      }
     ],
     "nationalities":[
      
     ],
     "deactivated_on":null
   },
   {
     "id":"audfat-178393284e40e8003576745dfca42ef2eb81adcb",
     "name":"Vladimir Vladimirovich PUTIN",
     "type":"individual",
     "names":{
      "full":"Vladimir Vladimirovich PUTIN",
      "last":"",
      "first":"",
      "third":"",
      "father":"",
      "middle":""
     },
     "title":"",
     "gender":null,
     "aliases":[
      
     ],
     "remarks":null,
     "sources":[
      {
        "reason":"Autonomous (Russia and Ukraine)",
        "function":"",
        "organization":"Australian Department of Foreign Affairs and Trade"
      }
     ],
     "addresses":[
      
     ],
     "passports":[
      
     ],
     "created_on":"2022-03-01",
     "deleted_at":null,
     "updated_on":"2022-03-01",
     "birth_dates":[
      
     ],
     "identifiers":[
      
     ],
     "reviewed_on":"2022-03-01",
     "birth_places":[
      {
        "place":"Saint Petersburg, Russia",
        "country_code":null,
        "country_name":null
      }
     ],
     "nationalities":[
      
     ],
     "deactivated_on":null
   },
   {
     "id":"casema-a3b9d316c2b0bcabf13f623ce74621374ec7ff71",
     "name":"Vladimir Vladimirovich PUTIN",
     "type":"individual",
     "names":{
      "full":"Vladimir Vladimirovich PUTIN",
      "last":"",
      "first":"Vladimir Vladimirovich",
      "third":"",
      "father":"",
      "middle":""
     },
     "title":"",
     "gender":null,
     "aliases":[
      
     ],
     "remarks":null,
     "sources":[
      {
        "reason":"1",
        "function":"",
        "organization":"Canadian international sanctions"
      }
     ],
     "addresses":[
      
     ],
     "passports":[
      
     ],
     "created_on":"2022-03-02",
     "deleted_at":null,
     "updated_on":"2022-03-02",
     "birth_dates":[
      
     ],
     "identifiers":[
      
     ],
     "reviewed_on":"2022-03-02",
     "birth_places":[
      
     ],
     "nationalities":[
      
     ],
     "deactivated_on":null
   }
  ]
 }
}

Last updated