Links

PWG

What kind of data I will get

By using this integration, you can generate report about company. What you need is one of three identifiers:
  • NIP
  • REGON
  • KRS number
In response, you will receive json based report with detailed information about the company, their status and financial status.

Input

Query company data by nip
{
"nip": "5224158027"
}
Query company data by regon
{
"regon": "123123123"
}
Query company data by krs
{
"krs": "0000823971"
}

Response Content

Field
Type
Description
pwg.company.associates.company.id
string
The ID of the associated company
pwg.company.associates.company.name
string
The name of the associated company
pwg.company.associates.company.surname
string
The surname of the associated company
pwg.company.associates.company.pesel
string
The Personal Identification Number (PESEL) of the associated company
pwg.company.associates.company.role
string
The role of the associated company
pwg.company.associates.company.position
string
The position of the associated company
pwg.company.associates.company.startDate
string
The date when the associated company started
pwg.company.associates.company.endDate
string
The date when the associated company ended
Field
Type
Description
pwg.company.shareholders.id
string
The ID of the shareholder
pwg.company.shareholders.name
string
The name of the shareholder
pwg.company.shareholders.pesel
string
The PESEL of the shareholder
pwg.company.shareholders.firstName
string
The first name of the shareholder
pwg.company.shareholders.amount
float
The amount of shares held by the shareholder
pwg.company.shareholders.value
float
The value of the shares held by the shareholder
pwg.company.shareholders.sharePercentage
string
The percentage of shares held by the shareholder
pwg.company.shareholders.type
string
The type of the shareholder
Field
Type
Description
pwg.company.mainPkds.name
string
The name of the main PKD of the company
pwg.company.mainPkds.pkdn
string
The PKDN of the main PKD of the

Example response

{
"pwg":{
"company":{
"id":"8614186",
"krs":"",
"nip":"7562538162",
"regon":"9574625182",
"status":"aktywna",
"name":"A & B Consulting Tadeusz Kowalski",
"legalForm":"Działalność gospodarcza",
"registryDate":"2017-01-01",
"address":"ul. Partyzantów",
"city":"Sulejówek",
"number":"65",
"local":"32",
"postalCode":"15251",
"capital":"23.02",
"hiredCount":1,
"vatAccountNumbers":[
"3214020041004360276142699"
],
"accountNumbers":[
"23114020040000360276642699"
],
"associates":{
"company":[
{
"id":"8302539",
"name":"Tadeusz",
"surname":"Kowalski",
"pesel":"95746283721",
"role":"dg",
"position":"Właściciel",
"startDate":"2017-01-01",
"endDate":"9999-12-31"
}
]
},
"shareholders":[
{
"id":"12312541",
"name":"PNIEWSKI",
"pesel":"76857463839",
"firstName":"TADEUSZ KAMIL",
"amount":1392.00,
"value":92200.00,
"sharePercentage":"54.74",
"type":"person"
},
{
"id":"421312312",
"krs":"",
"regon":"",
"name":"FUNDING GLOBAL",
"firstName":"",
"amount":253.00,
"value":2450.00,
"sharePercentage":"18.91",
"type":"firma"
},
{
"id":"0",
"name":"Niezarejestrowani",
"firstName":"",
"amount":0,
"value":33500,
"sharePercentage":"26.35",
"type":"niezarejestrowani"
}
],
"mainPkds":[
{
"name":"Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki",
"pkdn":"6202Z"
}
]
}
},
"rawResponses":{
"pwg":{
"company":{
"result":{
"fun":"getfull",
"mod":"firma",
"data":{
"id":8614186,
"krs":"",
"nip":"7562538162",
"regon":"9574625182",
"nazwa":"A & B Consulting Tadeusz Kowalski",
"status":"aktywna",
"data_zakonczenia":"",
"data_rejestracji":"2017-01-01",
"forma_pr":"dg",
"forma_pr_txt":"Działalność gospodarcza",
"adres":"ul. Partyzantów",
"miasto":"Sulejówek",
"numer":"65",
"lokal":"32",
"kod_pocztowy":"15251",
"poczta":"Sulejówek",
"powiat":"miński",
"wojew":"Mazowieckie",
"kapital":"23.02",
"liczba_zatrud":"1",
"last_update":"2022-03-22 16:50:56",
"konta_bankowe_vat":{
"data":"2019-09-02",
"status":"Czynny",
"numery_kont":[
"3214020041004360276142699"
]
},
"konta_bankowe":[
"23114020040000360276642699"
],
"sudop":{
},
"phone":[
],
"www":[
],
"email":[
],
"alerty":{
"adresy_pow_ilosc":0
},
"zalezne":[
],
"aktywnosc":[
],
"zarzad_nazwa_organu":[
],
"zarzad_sposob_reprezentacji":[
],
"likwidacje":[
],
"zawieszenia":[
],
"post_ukladowe":[
],
"rozw_unie":[
],
"rest_napr":[
],
"kurator":[
],
"upadlosc":[
],
"zaleglosci":[
],
"wierzytelnosci":[
],
"egzekucje":[
],
"okolicznosci_powstania":[
],
"opis_sposobu_powstania":[
],
"informacje_o_statucie":[
],
"przeksztalcenia":[
],
"zarzad_komis":[
],
"wzmianki":[
],
"kapital_zakladowy":"",
"kapital_docelowy":"",
"liczba_emisji_akcji":"",
"wartosc_akcji_nominalna":"",
"kapital_wplacony":"",
"warunkowe_podwyzszenie_nominal":"",
"kapital_zakladowy_kwota":"",
"kapital_zakladowy_nominal":"",
"aport_udzialy":[
],
"krs_rok_obrotowy":"",
"oddzialy":[
],
"udzialowcy":[
{
"id":"12312541",
"nazwa":"PNIEWSKI",
"pesel":"76857463839",
"imie":"TADEUSZ KAMIL",
"ilosc":"1392.00",
"wartosc":"92200.00",
"procent":"54.74",
"typ":"person"
},
{
"id":"421312312",
"nazwa":"FUNDING GLOBAL",
"krs":"",
"regon":"",
"imie":"",
"ilosc":"253.00",
"wartosc":"2450.00",
"procent":"18.91",
"typ":"firma"
},
{
"id":0,
"nazwa":"Niezarejestrowani",
"imie":"",
"ilosc":0,
"wartosc":33500,
"procent":"26.35",
"typ":"niezarejestrowani"
}
],
"zawieszenie_ceidg":"",
"main_pkd":"6202Z",
"pkd":"6202Z 4799Z 6399Z 6619Z 6621Z 6810Z 6920Z 7021Z 7022Z 7311Z 7312A 7312B 7312C 7312D 7320Z 7430Z",
"main_pkd_txt":[
{
"name":"Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki",
"pkdn":"6202Z"
}
],
"pkd_txt":[
{
"name":"Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami",
"pkdn":"4799Z"
},
{
"name":"Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki",
"pkdn":"6202Z"
},
{
"name":"Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana",
"pkdn":"6399Z"
},
{
"name":"Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych",
"pkdn":"6619Z"
},
{
"name":"Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat",
"pkdn":"6621Z"
},
{
"name":"Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek",
"pkdn":"6810Z"
},
{
"name":"Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe",
"pkdn":"6920Z"
},
{
"name":"Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja",
"pkdn":"7021Z"
},
{
"name":"Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania",
"pkdn":"7022Z"
},
{
"name":"Działalność agencji reklamowych",
"pkdn":"7311Z"
},
{
"name":"Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji",
"pkdn":"7312A"
},
{
"name":"Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych",
"pkdn":"7312B"
},
{
"name":"Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)",
"pkdn":"7312C"
},
{
"name":"Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach",
"pkdn":"7312D"
},
{
"name":"Badanie rynku i opinii publicznej",
"pkdn":"7320Z"
},
{
"name":"Działalność związana z tłumaczeniami",
"pkdn":"7430Z"
}
],
"angaz":{
"firma":[
{
"id":"8302539",
"name":"Tadeusz",
"surname":"Kowalski",
"pesel":"95746283721",
"rola":"dg",
"stanowisko":"Właściciel",
"start":"2017-01-01",
"koniec":"9999-12-31"
}
]
},
"finance":[
]
}
}
}
}
}
}