PWG

What kind of data I will get

By using this integration, you can generate report about company. What you need is one of three identifiers:

 • NIP

 • REGON

 • KRS number

In response, you will receive json based report with detailed information about the company, their status and financial status.

Input

Query company data by nip

{
 "nip": "5224158027"
}

Query company data by regon

{
 "regon": "123123123"
}

Query company data by krs

{
 "krs": "0000823971"
}

Response Content

FieldTypeDescription

pwg.company.associates.company.id

string

The ID of the associated company

pwg.company.associates.company.name

string

The name of the associated company

pwg.company.associates.company.surname

string

The surname of the associated company

pwg.company.associates.company.pesel

string

The Personal Identification Number (PESEL) of the associated company

pwg.company.associates.company.role

string

The role of the associated company

pwg.company.associates.company.position

string

The position of the associated company

pwg.company.associates.company.startDate

string

The date when the associated company started

pwg.company.associates.company.endDate

string

The date when the associated company ended

FieldTypeDescription

pwg.company.shareholders.id

string

The ID of the shareholder

pwg.company.shareholders.name

string

The name of the shareholder

pwg.company.shareholders.pesel

string

The PESEL of the shareholder

pwg.company.shareholders.firstName

string

The first name of the shareholder

pwg.company.shareholders.amount

float

The amount of shares held by the shareholder

pwg.company.shareholders.value

float

The value of the shares held by the shareholder

pwg.company.shareholders.sharePercentage

string

The percentage of shares held by the shareholder

pwg.company.shareholders.type

string

The type of the shareholder

FieldTypeDescription

pwg.company.mainPkds.name

string

The name of the main PKD of the company

pwg.company.mainPkds.pkdn

string

The PKDN of the main PKD of the

Example response

{
  "pwg":{
    "company":{
      "id":"8614186",
      "krs":"",
      "nip":"7562538162",
      "regon":"9574625182",
      "status":"aktywna",
      "name":"A & B Consulting Tadeusz Kowalski",
      "legalForm":"Działalność gospodarcza",
      "registryDate":"2017-01-01",
      "address":"ul. Partyzantów",
      "city":"Sulejówek",
      "number":"65",
      "local":"32",
      "postalCode":"15251",
      "capital":"23.02",
      "hiredCount":1,
      "vatAccountNumbers":[
        "3214020041004360276142699"
      ],
      "accountNumbers":[
        "23114020040000360276642699"
      ],
      "associates":{
        "company":[
          {
            "id":"8302539",
            "name":"Tadeusz",
            "surname":"Kowalski",
            "pesel":"95746283721",
            "role":"dg",
            "position":"Właściciel",
            "startDate":"2017-01-01",
            "endDate":"9999-12-31"
          }
        ]
      },
      "shareholders":[
        {
          "id":"12312541",
          "name":"PNIEWSKI",
          "pesel":"76857463839",
          "firstName":"TADEUSZ KAMIL",
          "amount":1392.00,
          "value":92200.00,
          "sharePercentage":"54.74",
          "type":"person"
        },
        {
          "id":"421312312",
          "krs":"",
          "regon":"",
          "name":"FUNDING GLOBAL",
          "firstName":"",
          "amount":253.00,
          "value":2450.00,
          "sharePercentage":"18.91",
          "type":"firma"
        },
        {
          "id":"0",
          "name":"Niezarejestrowani",
          "firstName":"",
          "amount":0,
          "value":33500,
          "sharePercentage":"26.35",
          "type":"niezarejestrowani"
        }
      ],
      "mainPkds":[
        {
          "name":"Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki",
          "pkdn":"6202Z"
        }
      ]
    }
  },
  "rawResponses":{
    "pwg":{
      "company":{
        "result":{
          "fun":"getfull",
          "mod":"firma",
          "data":{
            "id":8614186,
            "krs":"",
            "nip":"7562538162",
            "regon":"9574625182",
            "nazwa":"A & B Consulting Tadeusz Kowalski",
            "status":"aktywna",
            "data_zakonczenia":"",
            "data_rejestracji":"2017-01-01",
            "forma_pr":"dg",
            "forma_pr_txt":"Działalność gospodarcza",
            "adres":"ul. Partyzantów",
            "miasto":"Sulejówek",
            "numer":"65",
            "lokal":"32",
            "kod_pocztowy":"15251",
            "poczta":"Sulejówek",
            "powiat":"miński",
            "wojew":"Mazowieckie",
            "kapital":"23.02",
            "liczba_zatrud":"1",
            "last_update":"2022-03-22 16:50:56",
            "konta_bankowe_vat":{
              "data":"2019-09-02",
              "status":"Czynny",
              "numery_kont":[
                "3214020041004360276142699"
              ]
            },
            "konta_bankowe":[
              "23114020040000360276642699"
            ],
            "sudop":{
              
            },
            "phone":[
              
            ],
            "www":[
              
            ],
            "email":[
              
            ],
            "alerty":{
              "adresy_pow_ilosc":0
            },
            "zalezne":[
              
            ],
            "aktywnosc":[
              
            ],
            "zarzad_nazwa_organu":[
              
            ],
            "zarzad_sposob_reprezentacji":[
              
            ],
            "likwidacje":[
              
            ],
            "zawieszenia":[
              
            ],
            "post_ukladowe":[
              
            ],
            "rozw_unie":[
              
            ],
            "rest_napr":[
              
            ],
            "kurator":[
              
            ],
            "upadlosc":[
              
            ],
            "zaleglosci":[
              
            ],
            "wierzytelnosci":[
              
            ],
            "egzekucje":[
              
            ],
            "okolicznosci_powstania":[
              
            ],
            "opis_sposobu_powstania":[
              
            ],
            "informacje_o_statucie":[
              
            ],
            "przeksztalcenia":[
              
            ],
            "zarzad_komis":[
              
            ],
            "wzmianki":[
              
            ],
            "kapital_zakladowy":"",
            "kapital_docelowy":"",
            "liczba_emisji_akcji":"",
            "wartosc_akcji_nominalna":"",
            "kapital_wplacony":"",
            "warunkowe_podwyzszenie_nominal":"",
            "kapital_zakladowy_kwota":"",
            "kapital_zakladowy_nominal":"",
            "aport_udzialy":[
              
            ],
            "krs_rok_obrotowy":"",
            "oddzialy":[
              
            ],
            "udzialowcy":[
              {
                "id":"12312541",
                "nazwa":"PNIEWSKI",
                "pesel":"76857463839",
                "imie":"TADEUSZ KAMIL",
                "ilosc":"1392.00",
                "wartosc":"92200.00",
                "procent":"54.74",
                "typ":"person"
              },
              {
                "id":"421312312",
                "nazwa":"FUNDING GLOBAL",
                "krs":"",
                "regon":"",
                "imie":"",
                "ilosc":"253.00",
                "wartosc":"2450.00",
                "procent":"18.91",
                "typ":"firma"
              },
              {
                "id":0,
                "nazwa":"Niezarejestrowani",
                "imie":"",
                "ilosc":0,
                "wartosc":33500,
                "procent":"26.35",
                "typ":"niezarejestrowani"
              }
            ],
            "zawieszenie_ceidg":"",
            "main_pkd":"6202Z",
            "pkd":"6202Z 4799Z 6399Z 6619Z 6621Z 6810Z 6920Z 7021Z 7022Z 7311Z 7312A 7312B 7312C 7312D 7320Z 7430Z",
            "main_pkd_txt":[
              {
                "name":"Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki",
                "pkdn":"6202Z"
              }
            ],
            "pkd_txt":[
              {
                "name":"Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami",
                "pkdn":"4799Z"
              },
              {
                "name":"Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki",
                "pkdn":"6202Z"
              },
              {
                "name":"Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana",
                "pkdn":"6399Z"
              },
              {
                "name":"Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych",
                "pkdn":"6619Z"
              },
              {
                "name":"Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat",
                "pkdn":"6621Z"
              },
              {
                "name":"Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek",
                "pkdn":"6810Z"
              },
              {
                "name":"Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe",
                "pkdn":"6920Z"
              },
              {
                "name":"Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja",
                "pkdn":"7021Z"
              },
              {
                "name":"Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania",
                "pkdn":"7022Z"
              },
              {
                "name":"Działalność agencji reklamowych",
                "pkdn":"7311Z"
              },
              {
                "name":"Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji",
                "pkdn":"7312A"
              },
              {
                "name":"Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych",
                "pkdn":"7312B"
              },
              {
                "name":"Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)",
                "pkdn":"7312C"
              },
              {
                "name":"Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach",
                "pkdn":"7312D"
              },
              {
                "name":"Badanie rynku i opinii publicznej",
                "pkdn":"7320Z"
              },
              {
                "name":"Działalność związana z tłumaczeniami",
                "pkdn":"7430Z"
              }
            ],
            "angaz":{
              "firma":[
                {
                  "id":"8302539",
                  "name":"Tadeusz",
                  "surname":"Kowalski",
                  "pesel":"95746283721",
                  "rola":"dg",
                  "stanowisko":"Właściciel",
                  "start":"2017-01-01",
                  "koniec":"9999-12-31"
                }
              ]
            },
            "finance":[
              
            ]
          }
        }
      }
    }
  }
}

Last updated