Links

IAML

Get information about PEP people and sanctions

PEPs

What kind of data I will get

By using this integration, you will get information on whether requested people are politically exposed or sanctioned. This data will be taken from the government data register.
In response, you will receive data in the original structure.

Input

{
"lastName": "Duda",
"firstName": "Andrzej",
"birthDate": "1972-05-16"
}

Response Content

Table 1. iaml.peps

Attribute
Type
Description
id
number
A unique identifier for the person.
type
string
The type of person.
name
string
The name of the person.
names
object
An object containing various forms of the person's name.
aliases
array
An array of alternative names for the person.
gender
string
The gender of the person.
title
string
The person's title.
remarks
string
Any additional remarks about the person.
nationalities
array
An array of objects representing the person's nationalities.
birthPlaces
array
An array of objects representing the person's places of birth.
birthDates
array
An array of objects representing the person's dates of birth.
addresses
array
An array of objects representing the person's addresses.
passports
array
An array of objects representing the person's passport information.
identifiers
array
An array of objects representing the person's identifiers.
sources
array
An array of objects representing the sources of the person's data.
deceaseOn
string
The date on which the person died (if applicable).
createdOn
string
The date on which the data for this person was created.
reviewedOn
string
The date on which the data for this person was last reviewed.
updatedOn
string
The date on which the data for this person was last updated.
deletedAt
string
The date on which the data for this person was deleted (if applicable).
deactivatedOn
string
The date on which the data for this person was deactivated (if applicable).

Table 2. iaml.peps.nationalities

Field
Type
Description
countryName
String
The name of the country.
countryCode
String
The country's ISO 3166-1 alpha-2 code.

Table 3. iaml.peps.birthPlaces

Field
Type
Description
place
String
The place of birth.
countryName
String
The name of the country.
countryCode
String
The country's ISO 3166-1 alpha-2 code.

Table 4. iaml.peps.birthDates

Field
Type
Description
date
string
The date of birth.
year
number
The year of birth.
month
number
The month of birth.
day
number
The day of birth.
Table 5. iaml.peps.addresses
Field
Type
Description
address
String
Address of the individual
countryName
String
Name of the country
countryCode
String
ISO code for the country
Table 6. iaml.peps.passports
Field
Type
Description
TODO
TODO
TODO
Table 7. iaml.peps.identifiers
Field
Type
Description
type
String
Type of identifier
number
String
Identifier number
countryName
String
Name of the country
countryCode
String
ISO code for the country
info
String
Additional information about the identifier
Table 8. iaml.peps.organization
Field
Type
Description
organization
String
Name of the

Example Response

{
"iaml": {
"peps":[
{
"id":647,
"type":"individual",
"name":"Andrzej Duda",
"names":{
"first":"Andrzej",
"middle":"",
"third":null,
"father":null,
"last":"Duda",
"full":"Andrzej Duda"
},
"aliases":[
],
"gender":"m",
"title":"",
"remarks":"",
"nationalities":[
{
"country_name":"Poland",
"country_code":"pl"
}
],
"birth_places":[
{
"place":"Kraków",
"country_name":"Poland",
"country_code":"pl"
}
],
"birth_dates":[
{
"date":"1972-05-16",
"year":1972,
"month":5,
"day":16
}
],
"addresses":[
{
"address":"",
"country_name":"Poland",
"country_code":"pl"
}
],
"passports":[],
"identifiers":[
{
"type":"pseudoPESEL",
"number":"72051600010",
"country_name":"",
"country_code":"",
"info":""
}
],
"sources":[
{
"organization":"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej",
"function":"Prezydent RP",
"reason":"Szef państwa",
"since":null,
"to":null,
"clause_url":"Źródło danych pozyskane z oficjalnej strony BIP Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem https://www.prezydent.pl. Czas wytworzenia informacji 28.10.2018 rok, czas pozyskania informacji jest równoznaczny z datą aktywacji."
},
{
"organization":"NATO",
"function":"Szef państwa NATO",
"reason":"Członek organizacji międzynarodowej",
"since":null,
"to":null,
"clause_url":null
}
],
"decease_on":null,
"created_on":"2019-01-15",
"reviewed_on":"2022-04-06",
"updated_on":"2022-04-06",
"deleted_at":null,
"deactivated_on":null
},
{
"id":75468,
"type":"individual",
"name":"Andrzej Duda",
"names":{
"first":"Andrzej",
"middle":"",
"third":null,
"father":null,
"last":"Duda",
"full":"Andrzej Duda"
},
"aliases":[
],
"gender":"m",
"title":"",
"remarks":"",
"nationalities":[
{
"country_name":"Poland",
"country_code":"pl"
}
],
"birth_places":[
{
"place":"Kolno",
"country_name":"Poland",
"country_code":"pl"
}
],
"birth_dates":[
{
"date":"1961-01-06",
"year":1961,
"month":1,
"day":6
}
],
"addresses":[
{
"address":"",
"country_name":"Poland",
"country_code":"pl"
}
],
"passports":[
],
"identifiers":[
{
"type":"PESEL",
"number":"61010600912",
"country_name":"",
"country_code":"",
"info":""
}
],
"sources":[
{
"organization":"Urząd Miasta Kolno",
"function":"Burmistrz Miasta Kolno",
"reason":"Inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej",
"since":null,
"to":null,
"clause_url":"Źródło informacji pozyskane z oficjalnej strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kolno pod adresem www.bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl. Czas pozyskania informacji jest równoznaczny z datą aktywacji. Informacja ponownie wykorzystywana nie została przetworzona i pozostaje w pierwotnie pozyskanej formie."
}
],
"decease_on":null,
"created_on":"2021-10-31",
"reviewed_on":"2021-10-31",
"updated_on":"2021-10-31",
"deleted_at":null,
"deactivated_on":null
}
]
}
}

Sanctions

Input

{
"lastName": "Duda",
"firstName": "Andrzej",
"birthDate": "1972-05-16"
}

Response Content

iaml.sanctions

Field
Type
Description
id
string
Identifier for the individual under sanction
name
string
Name of the individual under sanction
type
string
Type of individual under sanction (e.g., individual)
names
object
Object containing various name components of the individual under sanction
title
string
Title of the individual under sanction (e.g., President)
gender
null or string
Gender of the individual under sanction
aliases
array of strings
Array of aliases for the individual under sanction
remarks
null or string
Remarks about the individual under sanction
sources
array of objects
Array of objects containing information about the sources of the sanctions for the individual
addresses
array of objects
Array of objects containing information about addresses for the individual under sanction
passports
array of objects
Array of objects containing information about passports for the individual under sanction
created_on
string
Date the sanctions were created
deleted_at
null or string
Date the sanctions were deleted, if applicable
updated_on
string
Date the sanctions were last updated
birth_dates
array of objects
Array of objects containing information about the birth dates of the individual under sanction
identifiers
array of objects
Array of objects containing information about the identifiers of the individual under sanction
reviewed_on
string
Date the sanctions were last reviewed
birth_places
array of objects
Array of objects containing information about the birth places of the individual under sanction
nationalities
array of objects
Array of objects containing information about the nationalities of the individual under sanction
deactivated_on
null or string
Date the sanctions were deactivated, if applicable

iaml.sanctions.names

Field
Type
Description
full
string
Full name of the individual under sanction
last
string
Last name of the individual under sanction
first
string
First name of the individual under sanction
third
string
Third name of the individual under sanction
father
string
Father's name of the individual under sanction
middle
string
Middle name of the individual under sanction

iaml.sanctions.sources

Field
Type
Description
reason
string
Reason for the sanctions
function
string
Function of the organization that imposed the sanctions
organization
string
Organization that imposed the sanctions

Example response:

{
"iaml": {
"sanctions":[
{
"id":"fsf-eu-7510-16",
"name":"Vladimir Vladimirovich PUTIN",
"type":"individual",
"names":{
"full":"Vladimir Vladimirovich PUTIN",
"last":"",
"first":"",
"third":"",
"father":"",
"middle":""
},
"title":"",
"gender":null,
"aliases":[
"Vladimir Vladimirovich POUTINE",
"Vladimir Vladimirovitj PUTIN",
"Влади́мир Влади́мирович ПУ́ТИН"
],
"remarks":null,
"sources":[
{
"reason":"UKR - 2022/332 (OJ L53)",
"function":"",
"organization":"European Union"
}
],
"addresses":[
],
"passports":[
],
"created_on":"2022-02-26",
"deleted_at":null,
"updated_on":"2022-02-26",
"birth_dates":[
],
"identifiers":[
],
"reviewed_on":"2022-02-26",
"birth_places":[
{
"place":"Leningrad (now Saint-Petersburg)",
"country_code":null,
"country_name":null
}
],
"nationalities":[
],
"deactivated_on":null
},
{
"id":"gb-hmt-14196",
"name":"PUTIN Vladimir Vladimirovich",
"type":"individual",
"names":{
"full":"PUTIN Vladimir Vladimirovich",
"last":"",
"first":"Vladimir",
"third":"",
"father":"",
"middle":""
},
"title":"",
"gender":null,
"aliases":[
],
"remarks":null,
"sources":[
{
"reason":"Russia",
"function":"Vladimir Vladimirovich Putin is the President of the Russian Federation, carrying ultimate authority for the policy of the Russian government and Russian armed forces. In February 2022, Putin ordered Russian military forces to launch an invasion of Ukraine, undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.",
"organization":"Office of Financial Sanctions Implementation"
}
],
"addresses":[
],
"passports":[
],
"created_on":"2022-02-26",
"deleted_at":null,
"updated_on":"2022-02-26",
"birth_dates":[
],
"identifiers":[
],
"reviewed_on":"2022-02-26",
"birth_places":[
{
"place":"St Petersburg (then Leningrad)",
"country_code":null,
"country_name":null
}
],
"nationalities":[
],
"deactivated_on":null
},
{
"id":"ofac-35096",
"name":"Владимир Владимирович Путин",
"type":"individual",
"names":{
"full":"Владимир Владимирович Путин",
"last":"",
"first":"Vladimir",
"third":"",
"father":"",
"middle":"Vladimirovich"
},
"title":"",
"gender":null,
"aliases":[
"Vladimir Putin",
"Владимир Путин"
],
"remarks":null,
"sources":[
{
"reason":"Block",
"function":"Executive Order 14024",
"organization":"US Office of Foreign Asset Control"
}
],
"addresses":[
],
"passports":[
],
"created_on":"2022-02-26",
"deleted_at":null,
"updated_on":"2022-02-26",
"birth_dates":[
],
"identifiers":[
],
"reviewed_on":"2022-02-26",
"birth_places":[
{
"place":"Leningrad, Russia",
"country_code":null,
"country_name":null
}
],
"nationalities":[
],
"deactivated_on":null
},
{
"id":"audfat-178393284e40e8003576745dfca42ef2eb81adcb",
"name":"Vladimir Vladimirovich PUTIN",
"type":"individual",
"names":{
"full":"Vladimir Vladimirovich PUTIN",
"last":"",
"first":"",
"third":"",
"father":"",
"middle":""
},
"title":"",
"gender":null,
"aliases":[
],
"remarks":null,
"sources":[
{
"reason":"Autonomous (Russia and Ukraine)",
"function":"",
"organization":"Australian Department of Foreign Affairs and Trade"
}
],
"addresses":[
],
"passports":[
],
"created_on":"2022-03-01",
"deleted_at":null,
"updated_on":"2022-03-01",
"birth_dates":[
],
"identifiers":[
],
"reviewed_on":"2022-03-01",
"birth_places":[
{
"place":"Saint Petersburg, Russia",
"country_code":null,
"country_name":null
}
],
"nationalities":[
],
"deactivated_on":null
},
{
"id":"casema-a3b9d316c2b0bcabf13f623ce74621374ec7ff71",
"name":"Vladimir Vladimirovich PUTIN",
"type":"individual",
"names":{
"full":"Vladimir Vladimirovich PUTIN",
"last":"",
"first":"Vladimir Vladimirovich",
"third":"",
"father":"",
"middle":""
},
"title":"",
"gender":null,
"aliases":[
],
"remarks":null,
"sources":[
{
"reason":"1",
"function":"",
"organization":"Canadian international sanctions"
}
],
"addresses":[
],
"passports":[
],
"created_on":"2022-03-02",
"deleted_at":null,
"updated_on":"2022-03-02",
"birth_dates":[
],
"identifiers":[
],
"reviewed_on":"2022-03-02",
"birth_places":[
],
"nationalities":[
],
"deactivated_on":null
}
]
}
}